Thursday

Вишнево налягане - високо

Вишневото ти налягане е твърде високо
цвета избива през устните ти
а тези целувки с нищо не се перат
(ше требва да я фърла таа риза да я еба)