Tuesday

Наставления

падни в deathmatch - на твърдо
хапи асфалта с болка но и с радост
обвий се с прах - бъди прекрасен
протегни ръце и гледай как се късат
хвърли ги към звездите - и може би ще ги достигнеш
пий текилата в големи чаши а лимона остави за сряда
(през останалите дни всичко ще те боли тъпако!)