Thursday

Уеко хирургично

вече
12-та снежна топка правя
и не си усещам китките
а само шала и мокрите обувки
ще ми режат ръцете с 12 топкова анестезия
остава ми пуловера с еленчета
и вкус на сняг и кал в устата