Thursday

Редник Лонгфелоу - оръжието за проверка (Henry Wadsworth Longfellow by ghostdog)

A traveler, by the faithful hound,
Half-buried in the snow was found,
Still grasping in his hand of ice
That banner with the strange device,
Excelsior!

И ето моята хм.. интерпретация на стихчето на стария Хенри.

Клошар с кафяво одеало се завива
а рано сутринта в снега 2 кучета откриват
как здраво в ледената си ръка
бутилка стиснал е със надпис
ГРОЗДОВА

Monday

Смъртна схватка с Елвис Пресли

Бях се зарекъл това тук да не се случва, но все пак ще пусна филмче.
Частичен отговор на въпроса на Оминаеши. Ех младост!