Thursday

повреда

преди май по приятна беше есента
нестабилна е без предна дясна гума