Saturday

Chronicon terrae Prussiae

Дъжд
Целулоза
Трохи
Трохи
Гранит
Ракия
.
.
.
Ракия?
свърши се времето им на земята. почват по асфалт да ходят.