Tuesday

Тай бокс с Мето Циганина

Мето Циганина извел своите последователи на Люлин планина за да им покаже безкрая. Наредил ги в редичка и казал
- Тичайте и хванете небето.
Най будният от учениците му Асен по прякор Шукар матрял, се зачудил:
- Учителю, нима е възможно да се хване небето?
Мето извадил кутията ротманс менте палнал една и загледал като Хорейшо Кейн (с наклонена на една страна глава и леко примижал)след като изпуснал дима отсякъл:
- Може да се хване ако знаем къде да го потърсим. Хайде наредете се тук и по мой сигнал се затичайте към тези храсти и ги прескочете.
Учениците почнали да се бутат и нареждат. Като станали готови Мето дал старт. Те се засилили, прескочили храстите и се изпребили в дерето което започвало точно след тези храсти. Охкали и пъшкали метовите ученици а Асен като плюел пръст попитал с леко насълзени от болката очи:
- Учителю защо ни прееба така?
Мето ги огледал и казал:
- Ученици мои, исках да ви покажа, че небето както всички други неща свършва в земята. Там можете да го хванете. Айде да се прибираме щото съм набелязал един бойлер в Красна поляна и искам да го приберете преди некой мръсен циганин да го е свил.