Sunday

Маскировка?


Има присвити очи и изранени ръце
ръце треперещи от усилието да поддържат тежкият и лъскав щит на усмивката и
И понякога се облича странно