Thursday

списък за пазаруване

къде си
сива, синя, със зайчета, ветровита
си ли на завоя?
до дървото пред гаража, под ръка със облака
под ножа, под ножа под ножа къде си
в ъглите на буквите по плакатите
в маслините - там си, заклевам се
в маслините от влака и кораба
откъм морето или пясъка в обувките
си на завоя сигурен съм
под балкона
пусни въже торба бележка чушки хляб масло
къде си пък сега?

Monday

.. и викаме - кой крив, кой прав?

кой е крив кой е прав не е ясно
слабо осветени от почти
невидими
красиви най малките лампи преди разсъмване
причиняват криво виждане и не е ясно
кой е крив и кой е прав
тайно им завиждам за независимата и обективна оценка
за смелостта да осветят кой е крив и кой е прав
обаче!
невидими ръце ги гасят една по една заради слънцето
не смеят пред него да светят една по една спират
трябваше да бъде по хуманно прекатяване
техническо изключване
предаване без създаване
за какво да ги гледам като и без това по радиото ги слушам
по цели дни говорят в главата ми директно от радиото влизат
за облаци говорят а те се смеят и кой е крив тогава
на тази слаба светлина може ли да се каже кой
ей така без слънце
е крив и кой е прав
с мъгли и криви преценки от светлината на най малките лампи във вселената
да си представяме, че сме невидими и ще ни блъснат на пресечката
по добре да сме си видими осветени дори от малки лампи с кривини
и няма да се разбере кой крив и кой е прав толкова рано
без снимки, експертизи, деенката, отпечатъци и гуми
доказателства, че сенките под нас от лампите оставени са наши и наистина ще отговаряме за техните измами
за техните слаби светлинни резултати
все някой трябва да го отнесе и заставаме
пред слънцето без облаци над нас да свети и без лампите които лъжат
и викаме - кой крив кой прав?