Sunday

Към "Долна мъртва точка"

Къде е кралят на Америка

Къде е, ще попитат някои, кралят на Америка?
Спи прав до последната врата на 111
И властва.