Sunday

викат ми разни


Ми вика някой тя е на звезда вече не е тук при нас при листата пред входа на звезда е станала и излетяла надалече със сила и огън. Режи! Двойно сипи и пак режи ми вика някой официално консилиоре в нощта. Не съм ли аз потъващ в колата с малко въздух в купето и хитове по радиото а стоповете бавно отлитат в дълбините все едно сме за космоса а не за тинята? Важно ми казват да опитвам е да живея. То все едно да слушаш някой който ти казва – няма вече листа пред входа, няма лехи в градината всичко е обектно ориентирано а тя е отлетяла с огън. Поне колата ми голяма и въздух има за цели три минути.