Saturday

Gangbang manual

Посадени пред блоковете борове с боклуци украса, гирлянди от смрадливи гълъби
Посрещат всеки ден нова година повръщат, вали, ще се мре
Пред блоковете всеки ден ме гледат как минавам с корени в асфалта
Побити дълбоко а как тичат насън как свири вятър в игличките.
Как гълъбите уплашени пляскат,излитат а найлоновите торби остават далече назад.
Вятър в иглите и пеят насън – Лети като ангел. На сутринта пак ме гледат минавам край тях покрити с украса боклуци, гирлянди от скръб, смрадливи гълъби и корени дълбоко в асфалта. Ще спят.