Friday

Търкауета


Тичай бе братле!
Пред тебе вече няма гърбове
А лампата за въздух ти е светнала червено
Обаче ей я там лежи победата със счупен глезен
и не може да финишира

Запетайки

(поставете запетайките на правилните места)
На
поляна
край
гората
във премяна бяла
шиеше
на
змея
ризата
Матвея