Wednesday

bunny killer

Дробовете им засмукват въздуха на кубчета от което асматично тракат.
Ледени и бързи зайци през магистралата разцепват мрака
Финтовете им целят единствено да я объркат, да изкопчат още метър
Но проблемът е в това, че досега никой не я е надбягал - пухкавата си заешка смърт
Която най накрая ги целува по носа – като победители.