Saturday

Закон за движение по пътищата

с жълти листа по стъклото
паркирам накриво
не виждам отляво
ще купувам на едро
протягам ръце към онези
"от сивите облаци горе
с тъмното по края ще взема два
за вкъщи"