Monday

Кошничка за сладки

Как плета от пръсти кошничка за сладки?
Кърша ги.