Friday

ситуацион

мътна вода
глупава риба
с кафяв хероин
от мазилката син
спинкаш в мазето
единствен син