Tuesday

с отворени очи

облизват ни с гладни погледни мръсници, те
стържат по боята
тръгвам с въртене на гуми, кал, фойерверки,
тези парцали са от облаците дето ги разкъсах на идване докато бързах и летях ниско
от тежките са тези облаци, от тъмните.
гледаха ме в очите докато ги разкъсвах и сърцата им спираха в милиони капчици. рязах ги с фаровете и единствено дима от цигарата ги лекува.
спрях. още от гладните погледи. мръсници, те.
скрива ме калта от улицата докато броя прозорците и пиша името ти във въздуха с пръст
прозорците са преброени името ти е записано аз тръгвам да развявам парцали от облаците
в празничната кал сам и виновен в убийство