Friday

violentia domestica

ягодова ярост
с чуден шал, червен
ме убеждава да опитам
с бутилката от half a liter
да монтирам на лицето ти
огромен (на латински haematoma) кръг
за спомен
няма и салфетки, лед, линейка.
лЕгни си под тая пейка...

Tuesday

Изчуква, китва, боядисва

под ярък звън на чук
разцъфналият калник
допушва цигарата на майстора