Thursday

кратичко обяснение на симптомите

скърцаш ми по гърлото копеле - дразниш ме