Thursday

кратичко обяснение на симптомите

скърцаш ми по гърлото копеле - дразниш ме

1 comment:

sa6o said...

Пусни! (Фу!)