Wednesday

агрегатни състояния

от устните ти облачета пара
пробити от дъжда остават да лежат
парцали на пътеката след теб