Friday

Шопска All Star Game

Между двете кули - комините на ТЕЦ-а в лайняна на цвят кооперация
Правим мрежа. Ние тримата срещу залеза.
Аз, Шопен и Шопенхауер - играем на "Цивилизация"
пием лимонада и слушаме "Нокторезачката"
Чайковски не дойде, оправда с холерата
Шпенглер имал среща с певица
Шопен започва да губи и казва:
- Светът е представа, тази игра не е истинска
както лимонадата. Оправдава се
Победата за Шопенхауер се отбелязва с думата "Воля"
Съседа отдясно удря по стената да намалим музиката
Все пак добра игра стана!

Monday

Борисенко Федосий Кириллович а.k.a Boba Fet

12 победи през периода 1941 г. - 1945 г.
истинският Боба Фет....