Monday

"Настана време роднини да ебеме" - Пърси Биш Шели (Percy Bysshe Shelley by ghostdog)

"Изтърваният Прометей" на Шели.
Загатваме тука леко за страстта му към корабоплаването която накрая му изяла главата. Хвърлях ези-тура да избера между "Адонаис" и "Изтърваният Прометей", като Прометей спечели 3 от 5. Тука очевидно героят се е напил и не знае къде кара с въУшебната си лоТка. Объркването му е видно от тези редове:

My soul is an enchanted boat,
Which, like a sleeping swan, doth float
Upon the silver waves of thy sweet singing;
And thine doth like an angel sit
Beside a helm conducting it,
Whilst all the winds with melody are ringing.
It seems to float ever, for ever,
Upon that many-winding river,
Between mountains, woods, abysses,
A paradise of wildernesses!
Till, like one in slumber bound,
Borne to the ocean, I float down, around,
Into a sea profound, of ever-spreading sound

За хората превеждаме и на български:

Душата моя - омагьосаната лоТка!
като преял гъсок, заспал се влачи
по вълната сребърна на песента ти
а на волана ангеле рулираш
лоТката ми, докато и свирят ветровете
ще се мотаем дълго, до безкрая
измежду планини, дърва и дупки
и право в рая на дърваря.
докато заспал и влачен в океана...
къв' океан? море от саунд!
Нема да превеждам повече да не стане нещо още по лошо. Но това беше П.Б.Шели с парчето "Азис", извинете "Азия" от "Изтърваният Прометей"