Thursday

untitled.txt

Сметаната е сняг от крава
Не знаеше за това нищичко, нали?
Моя любов.

Fashion


Изглеждаше че е забравила
за новата си рокля с малките цветя
и шибаното си бельо