Thursday

untitled.txt

Сметаната е сняг от крава
Не знаеше за това нищичко, нали?
Моя любов.

1 comment:

bo said...

И все тъй-
ден след ден-
не им се вижда края,
а пък началото остана в есента...
Боля все още.
Още не мечтая.
Събирам си парченцата душа.
Събирам ги по малко –
труден пъзел...
Сред спомени преплетени ги диря-
завързвала съм възел подир възел –
да не забравя колко съм щастлива.

ружена