Saturday

Улетай на крыльях ветра

А кой е като капките на предното стъкло? Малки.

В косата, по боята.

Редуват се да ги целуват светлините. Свалки

Усмихват се, отвръщат.

Опасно закръглени от скоростта. Детайлни

Танцуваме

Чистачките се втурват да ги изритат от там защото

“Последни поръчки, че в чет’ри затваряме!”

----------------------------------
Посвещава се на Koenigsegg CCX
---------------------------------------
Улетай на крыльях ветра - песничката на половските мацки от операта "княз Игор" на стария Бородин

Wednesday

Приключихме с тая работа

Даже махнах бутона за кинтите.... с огромно нежелание। Ама като няма за какво да дават хората, някак нечестно седеше тоя бутон। Благодаря на всички които помогнаха।