Friday

роботи с хоботи

късна вечеря
в тихата кухня шеги за хлебарки
храна за роботи с хоботи

Wednesday

суубштение

Временно прекратявам всякаква мозъчна дейност.