Sunday

Alice in Fuckingland 4.1

езика ми любими е френски острие на атака
ще ти изрежа по лицето усмивка
ти гледай тавана и викай за мама