Tuesday

"Атаката на Леката кавалерия" - нашмъркано произведение за Кримската война. Alfred, Lord Tennyson by ghostdog

Накратко събитията са следните - англичани срещу руснаци на полуостров Крим, задачата на леката кавалерия е да направи бесен спринт и да изпребие руските артилеристи които пък са се наточили да ги срещнат със едри съчми. Старият Алфред е съсредоточил вниманието си на последните 3-4 км от дистанцията. Общо взето от 600 души се връщат стотина или нещо такова...
та ето я и нея - "Атаката на Леката кавалерия"

Half a league half a league,
Half a league onward,
All in the valley of Death
Rode the six hundred:
'Forward, the Light Brigade!
Charge for the guns' he said:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

When can their glory fade?
O the wild charge they made!


километри, километри бесен спринт
през долината на смъртта шестотин души
с вой "Бригада, да ги изядеме тия"
летят за да легнат в долината на смъртта
шестотин души бесен спринт

кога ще избледнее спомена за тях
не знаем