Tuesday

Биологично разнообразие - Шанхайски иглен дракон

Шанхайският иглен дракон е паразит който се храни предимно с артериална кръв защото е по богата на кислород и при хранене отделя токсини които въздействат на висшата нервна дейност у хората. Самият иглен дракон представлява тънко цилиндрично тяло с дължина до 20-25 километра и напречно сечение вариращо от 0.05 см при върха до 0.25 мм в средата и задната част на тялото. Цвета е бял, при по възрастни екземпляри матово сив. На пипане е твърд но и гъвкав като стоманена тел. Много е бърз и поради устройството си почти няма естествени врагове. Особеност при храненето на възрастният шанхайски иглен дракон е, че когато влезе в една кръвоносна система да се храни има опасност да убие гостоприемника си - за това драконът никога не се храни от един приемник. Поради дължината си успява да премине от един човек на друг и да се нахрани сравнително безопасно. Случва се в една такава "драконова верига" да се наредят до 130 души и колкото е по-стар и по-дълъг дракона в толкова повече хора може да се храни едновременно. Страничен ефект от храненето в драконова верига е, че по тялото на дракона преминава кръв примесена с токсините които отделя, така гостоприемниците му се чувстват психически свързани. Вярват в едни неща, чувстват едни неща. Когато дракона се нахрани последователно се изтегля от приеминците си и свързаността им ги напуска. Тогава те сякаш са сънували. След това отива да спи докато складираната в тялото му кръв се разгради и глада отново го накара да излезе на лов. Средната продължителност на живота на игления драконо е около 800 години но през 1883 в залива Дадун хай е бил уловен 22 километров иглен дракон с много тъмносив цвят и анализа на кожата му показал, че е на 1200 години.

Sunday

Electra Glide in Blue

Well, well, well, my two knights in shining armor...
Mr. Tall and Mr. Small. Come on in, gentlemen!