Saturday

Под бръмчащите перки на снежинките

Под бръмчащите перки на снежинките.
Така се набираме да си хванем рейсовете с красиви, красиви скокове през преспите.
Под бръмчащите перки на снежинките гледаме лошо изпод шапките
С юмруци в джобовете се избягваме с красиви, красиви скокове през преспите.
Защото .... Ние се мразим, нали бесссссценни.

Thursday

ристоранте италиано малоумно псе

Трамвайно стакато
amaretto в певецето
петна от калцоне
по панталоне