Saturday

Под бръмчащите перки на снежинките

Под бръмчащите перки на снежинките.
Така се набираме да си хванем рейсовете с красиви, красиви скокове през преспите.
Под бръмчащите перки на снежинките гледаме лошо изпод шапките
С юмруци в джобовете се избягваме с красиви, красиви скокове през преспите.
Защото .... Ние се мразим, нали бесссссценни.

2 comments:

wintryburning said...

Заради красивите скокове през преспите...хората намразиха зимата!
Замерете я с топка, да я заболи и нея!

Minerva said...

Разбиващо!