Sunday

Чистотататата

когато от умора през тях прозират сградите
отиват бухалите до нонстопа за кафе или цигарки
и приказкте писани от клони по прозорците
четат докато сутринта е на две кафета разстояние
за цигани ловуващи дебелите контейнери за смет
и за несметните богатства под циклещите жълти лампи
четат си те един на друг от тези приказки
докато денят в който ще заспят настъпи