Wednesday

Когато бях малък мама ми каза да не гледам право в слънцето и аз гледах Кода Пи

Чакам го да се покаже ей сега над блока на военните отсреща
според астрономическите таблици след 2 минути
да ме погледне право в очите и да ми каже
Дишай