Thursday

уточнение

13 и 14 ноември, 2010 от 19.30 часа в "Национален политехнически музей" когато
ще се чете "Машината на Тюринг" от psychobaiko и Младен
Алексиев няма да има билети. Ще пуснем една гигантска шапка която да напълним с пари. Гигантска ви казвам.

противостояние

стояхме като две армии една срещу друга във виелицата с настръхнали копия
пара от дъха на конете и знамената с половинка сърце върху тях. моето черно а твоето бяло.

Monday

last updates

13 и 14 ноември, 2010 от 19.30 часа в "Национален политехнически музей" ще се чете "Машината на Тюринг" от psychobaiko и Младен Алексиев.Облечете се добре, в музея е ужасен студ. Билетите са по два лева и са си обичайната такса за посещение в Политехническия музей.