Thursday

Ula tidy up

говори ми нещо познавам защото
бели кълбета от устата търкаля към мен
говори ми нещо май а аз
паля цигарка гледам встрани
не те познавам човеко върви си
издухвам дима по тротоара надолу
война
без смелост се избиват
без никаква ловкост умират
не ги познавам и тия върви си
студа ги е измил и изгладил
не за пред мен
зимата иска всичко да е гладко подредено
и той се пъне. нещастник