Sunday

I take too many pills

по гръб в снега лежа
паса снежинкови стада
от миглите им през ноща
ще си сглобя най големите крила
и може би ще спре да ме боли глава