Monday

Смъртна схватка с Елвис Пресли

Бях се зарекъл това тук да не се случва, но все пак ще пусна филмче.
Частичен отговор на въпроса на Оминаеши. Ех младост!

1 comment:

Ominaeshi said...

Ахахахахха, Гостдог, ти си най-ненормалния човек на света!