Sunday

06:58 АМ

Малко удоволствие е да се ровя сутринв остатъците от нощния въздух неравномерно разпределен зад северните стени и под парцаливите листа на липите. Прашни. Ароматни завеси над тротоара. А напред ме чака дневната смяна - участъци покрити с ярка и лепкава светлина. Доволно хрупам ябълка докато е още хладно. Сутрин е така с мен.

No comments: