Friday

Я да ги.... (ягоди)

от кутиите със зачервени очи ни гледат
ягодите и злобно ухаят, за да убият миризмата на пот
подскачаща от продавачката с косматите крака
- мразя шибаното лято- каза тихо Ягод Ягодсен

No comments: