Sunday

до неотдавна

туморно притиска ТОЗИ вятър клоните
и изтисква липов аромат с който до неотдавна
се пръскаха говорителките по първа програма

No comments: