Wednesday

Свобода Равенство Братство (в Перник)

Свобода - Винкело ще те направи свободен.
Равенство - Пред винкело бате, сички са равни.
Братство - Винкело за перничанина е брат.

No comments: