Thursday

86 399

Няма време и да се завиеш и лятната нощ изключва звездните си купове. Следните събития се наблюдават:
Сутринта още лепне по очите а мухите по чашата – пият кафе.
Мърморят се още думи в кичура коса зад ухото а барманите вече изпращат арктически батальони ледени да дебнат в ментовите храсти за раннозаблудени туристи.
Влажни погледи пресичат улицата удрят здраво по витрините под ъгъл доста интересен – броят плячка.
Без особено желание часовника отхвърля още една секунда. Остават 86 399

No comments: