Wednesday

замърсяване

върви, че после рони сълзи по изгладената риза
трасета чертай, замърсявай

1 comment:

sa6o said...

...Рисувай!