Thursday

you kiss me, we kiss you - mafia wisdom

с глава подпряна на стъклото дебна моментите на сблъсък
между сутрешното слънце и розовият харпун на нейният език
когато опипва устните си за подходящите думи
образуващи въпроса
Ти спиш ли докато ти говоря?

No comments: