Saturday

ценни кожи

в главата си нося триста хиляди гризачи
там гризат и се множат
вече са изгризали очите ми отвътре
и не виждам
но ги пазя защото чувам, че имали ценни кожи

No comments: