Sunday

Блетене

Летя и паса по небесните поляни
летя и пася сред крави и врани
Още малко летене и ще си прегриза гърлото... сам.
Не мога. Даже и брадата не мога да си стигна.
Максимумът ми е рамото.

No comments: