Thursday

110 зимни коня

зимно пътуваме сутрин в колата с главоболието и пушим цигарки
пушим а дима пада по радиото и то пращи
изпреварваме неправилно червено нисанче
главоболието псува и хвърля празна кутийка от кола
единственото лятно нещо тук са гумите ми

No comments: