Wednesday

целувкимилувки

Докато не и извадиш шплента целувката прилича на най обикновено нещо.
Нещо по скоро уютно. Може даже извинително
После дърпаш шплента, нещо щраква и всичко излита. Зъбите се трошат като захарни бучки - премяташ ги из устата си - бели и сладки
И ти, и ти, не се прави...
устните си режеш на острите им крайща
Не е за шубета тая работа

No comments: